Incoterms

In de logistieke wereld wordt gebruik gemaakt van Incoterms. Deze incoterms worden gebruikt om de rechten, plichten en risico’s van de koper en verkoper na te leven en te beschermen.

EXW: Af fabriek of Exworks (gevolgd door een plaatsnaam) houdt in, dat de zending volledig voor het risico is van de ontvangende partij. De verantwoordelijkheid voor de documentatie ligt bij de koper van de zending.

FCA: Free Carrier (gevolgd door een plaatsnaam) geeft ook alle risico’s van het vervoer aan de ontvangende partij. Het verschil met Exworks is dat de risico’s overgedragen worden op het moment dat de zending geladen is. De verantwoordelijkheid voor de documentatie ligt bij de verkoper van de zending.

CPT: Carriage Paid To (gevolg door een plaatsnaam) houdt in dat de verzender verantwoordelijk is tot aan de afgesproken plaats. In de meeste gevallen wordt hiervoor bij lucht- en zeevracht gekozen voor de bestemmings(lucht)haven. Vanaf aankomst van de boot of het vliegtuig gaan de kosten over naar de kopende partij.

CIP: Carriage Insurance Paid To (gevolgd door een plaatsnaam) is in feite gelijk aan CPT. Het enige verschil is dat de koper verplicht is een transportverzekering af te sluiten.

DAP: Delivered At Place (gevolgd door een plaatsnaam) houdt in dat de zending geleverd moet worden door de verkopende partij op de afgesproken plek van bestemming. Het leveren/lossen zelf behoort hier niet toe.

DPU: Delivered at place unloaded (gevolgd door een plaatsnaam) is vrijwel hetzelfde als DAP, alleen is de verzendende partij nog verantwoordelijk voor het lossen van de zending.

DDP: Delivered Duties Paid (gevolgd door een plaatsnaam) is hetzelfde als DPU, alleen komt hierbij nog dat de verzendende partij verantwoordelijk is voor de inklaring en volledige financiële afhandeling van deze zending. Ook eventuele invoerrechten en BTW zullen terug belast worden naar de verzendende partij.

FAS: Free Alonside Ship (gevolgd door een plaatsnaam) houdt in dat de verkopende partij ervoor moet zorgen dat de goederen naast het schip komen, dus op de kade. De koper is verantwoordelijk voor het laden van de zending op de boot.

FOB: Free on Board (gevolgd door een plaatsnaam) wordt gebruikt, wanneer in de zeevracht de verzender verantwoordelijk is voor het stukje voortransport, maar ook verantwoordelijk blijft totdat de zending op de boot geladen is. Dit houdt in dat de lokale havenkosten voor de verzendende partij zijn, evenals de opmaak van de documentatie.

CFR: Cost and Freight (gevolgd door een plaatsnaam) is van toepassing, wanneer de leverancier verantwoordelijk is en de kosten draagt tot de bestemmingshaven. De leverancier zorgt ervoor dat de zending op de boot komt, hij zorgt voor de documentatie en voor het stukje op het water. Wanneer de boot aankomt in de bestemmingshaven, zal de kopende partij de zending overnemen.

CIF: Cost Insurance and Freight (gevolgd door een plaatsnaam) is vrijwel gelijk aan CFR. Het enige verschil is dat de verkoper verplicht is een transportverzekering af te sluiten voor deze zending.